امروز : 1399/07/02
مدیر سایت : 09120279358
نخبگان حقوقی

نعمت احمدی نسب

نعمت احمدی نسب
نعمت احمدی (زاده زرند، استان کرمان) حقوقدان و وکیل دادگستری است. او در ماجرای «دادگاه متهمان پرونده کودتای مخملی»، وکالت فیاض زاهد (از اعضای ارشد حزب اعتماد ملی) و فیض‌الله عرب‌سرخی (از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی) را به عهده داشت. احمدی، وکیل سید ابراهیم نبوی و سعید رضوی فقیه نیز بوده‌است.

نعمت احمدی (زاده زرند، استان کرمان) حقوقدان و وکیل دادگستری است. او در ماجرای «دادگاه متهمان پرونده کودتای مخملی»، وکالت فیاض زاهد (از اعضای ارشد حزب اعتماد ملی) و فیض‌الله عرب‌سرخی (از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی) را به عهده داشت. احمدی، وکیل سید ابراهیم نبوی و سعید رضوی فقیه نیز بوده‌است.

دیدگاه خود را بیان کنید