امروز : 1398/11/09
مدیر سایت : 09120279358
یادداشت

ستاره اسکندری و بازتعریف حریم خصوصی (بخش دوم)

ستاره اسکندری و بازتعریف حریم خصوصی (بخش دوم)

بخش دوم مواردی از توجه به حریم شخصی در قوانین عادی هم وجود دارد که مهم‌ترین آن ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ است. در این ماده عنوان شده که هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است و دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران‌خسارات مزبور محکوم می‌کند. البته، توجه به حریم شخصی تنها شامل قوانین نمی‌شود و در احادیث و آیات قرآن نیز بارها به رعایت این حریم تأکید شده است. به‌طور مثال در آیه ۱۲ سوره حجرات، گفته شده: ای اهل ایمان، از بسیار پندارها در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظنّ و پندارها معصیت است و نیز هرگز (از حال درونی هم) تجسس مکنید و غیبت یکدیگر روا مدارید، هیچ‌یک از شما آیا دوست می‌دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ بنابراین مثال‌های زیادی از توجه به موضوع حریم شخصی وجود دارد و این موضوع، می‌طلبد که ما تعریف خاص و ویژه‌تری از حریم خصوصی داشته باشیم. نکته بعدی این‌که باید مشخص شود دایره حریم شخصی کجاست؟ اولین مطلبی که پس از شنیدن این کلمه به ذهن مردم می‌رسد، جمله «چهاردیواری اختیاری» است. در حالی که حریم خصوصی شامل تمام اطلاعات فردی و خصوصی‌ای است که دسترسی به آن بدون اجازه افراد ممکن نیست و تجسس در اموال، تفتیش عقاید، سوءظن، استراق سمع، اطلاعات پزشکی، حریم خصوصی محل کار و... از جمله آنهاست.

نعمتاحمدی نسب

درباره نویسنده مطلب

درباره نویسنده درباره نویسنده درباره نویسنده درباره نویسنده درباره نویسنده درباره نویسنده درباره نویسنده درباره نویسنده درباره نویسنده

مرا دنبال کنید: