امروز : 1399/07/02
مدیر سایت : 09120279358
یادداشت

عالیجناب مرادنیا. بین کنسرت و کنگره تفاوت بسیار است

عالیجناب مرادنیا. بین کنسرت و کنگره تفاوت بسیار است

عالیجناب مرادنیا. بین کنسرت و کنگره تفاوت بسیار است.
استفاده ابزاری سیاسیون و دولتمردان از هنرمندان و پیشکسوتان جایز نیست! شما اگر اهل هنر بودی کلنگ زنی خانه هنرمندان شهرت را به سرانجام رسانده بودید! لطفن از صندوق دولت برای تظاهر به هنر دوستی هزینه نکنید!
شان اساتید گرانقدر مظهر خالقی و شهرام ناظری اجل از امثال رحمانی فضلی می باشد. چرا جای استانداران قبلی در کنگره تان خالی است!؟
با این شومن بازی‌ها بستر استقبال مردمی از آشیخ حسن در سنندج فراهم نخواهد شد!
ارادتمند. محمد رضایی
98/4/11

محمدمحمد رضایی

درباره نویسنده مطلب

درباره نویسنده درباره نویسنده درباره نویسنده درباره نویسنده درباره نویسنده درباره نویسنده درباره نویسنده درباره نویسنده درباره نویسنده

مرا دنبال کنید: